På vej til efterskolernes dag? Så har vi her samlet 20 spørgsmål, du bør spørge om.


Langt de færreste har stor erfaring med at vælge efterskole. Og derfor ved de fleste ikke, hvad de helt præcis skal være opmærksomme på for at finde den helt rigtige efterskole. Det vil vi gerne hjælpe med.

Hvis det var os…


Vi har her samlet de 20 spørgsmål, som du med fordel kan stille, når du ankommer til Efterskolernes Dag. Spørgsmål, vi selv ville stille, hvis vi skulle finde den rigtige efterskole til vores børn.

#Spørgsmål 1:Hvilke grundlæggende værdier har skolen? 


Værdigrundlaget er efterskolens DNA. Det er de byggesten, der danner basis for dit barns hverdag, når han eller hun en dag starter som efterskoleelev. Tag en snak med en af de ansatte, og spørg ind til, hvad han eller hun ser som det vigtigste i skolens værdigrundlag. Det er her, efterskolen viser jer som familie, hvordan de gerne vil drive efterskole. Altså, når valgfag, udlandsrejser og faciliteter er trukket fra i regnestykket. Vi er ikke i tvivl: værdigrundlaget skal give så meget mening for jer som familie, at du som forælder ville ønske, du havde skrevet det selv.

#Spørgsmål 2: Er der ekstra udgifter ved efterskoleopholdet?


Mange forældre får sig desværre nogle gange en overraskelse, når de opdager udgifter, de ikke var opmærksomme på. Det kan for eksempel være udgifter til udlandsture, sportsudstyr eller særlige linjefag. Alt sammen noget, der kan gøre et efterskoleår noget dyrere end beregnet. Spørg derfor ind til, om der er ekstra udgifter ved efterskoleopholdet.

#Spørgsmål 3: Hvor lang er fortrydelsesfristen?


Ingen planlægger at fortryde valget af efterskole. Og ingen ønsker, at det sker. Hverken forældre, elever eller personale. Men af og til sker der det, at en elev fortryder og ønsker at enten skifte efterskole eller blot stoppe efterskoleåret af forskellige årsager. Sådan er livet. Men det kan blive en dyr fornøjelse, og på nogle efterskoler kan der være helt op til 14 ugers fortrydelsesfrist . Derfor er det en god ide at spørge, hvor lang fortrydelsesfristen er på den efterskole, I besøger.

#Spørgsmål 4: Hvor mange og hvilke udlandsture er der?


Vi mener, at det er i hverdagen, magien sker. Eller i hvert fald det meste af magien. Intet kan stikke en rejse ud i verden, når det kommer til at styrke fællesskabet, udvide horisonter og skabe indblik i sig selv og verden omkring os. Derfor er udlandsture et vigtigt element, og vi anbefaler, at du spørger ind til, hvor mange og hvilke udlandsture, efterskolen tilbyder.

#Spørgsmål 5: Hvad er holdningen til brugen af mobiltelefoner?


Mobiltelefoner er en del af unge menneskers liv. Ligesom det er en del af vores liv. Men hvor meget skal mobiltelefoner fylde i hverdagen på en efterskole? Det spørgsmål, mener vi, er vigtigt at stille. Allermest for at starte en dialog omkring emnet og få en fornemmelse for, hvordan efterskolen håndterer mobiltelefoner i elevernes hverdag på efterskolen.

#Spørgsmål 6: Hvilke vaskemuligheder er der?


Der er bare noget symbolsk over vasketøj, ikke? Når dit barn skal starte på efterskole, kommer vasketøj op på dagsordenen helt naturligt. Det er ikke ligegyldigt, hvordan det foregår på efterskolen - det er derfor en god ide at spørge ind til, hvor mange vaskemaskiner der er, og hvad det koster at bruge dem. Vores erfaring siger os, at jo mere tilgængelige vaskemaskinerne er, jo mere sandsynligt er det, at eleverne får vasket tøj.

#Spørgsmål 7: Hvordan håndterer efterskolen overtrædelser af regler?


Ingen forestiller sig, at deres barn overtræder reglerne på efterskolen. Og ingen forventer det - hverken lærere, forældre eller eleven selv. Og i langt de fleste tilfælde glider dagene på en efterskole uden regelbrud. Men hvordan en efterskole håndterer en situation, hvor en elev er kommet for sent eller ikke har ryddet op på sit værelse som aftalt, siger meget om efterskolens værdier. Håndterer efterskolen overtrædelser med dialog og samtale, eller bliver det håndteret med konsekvens og straf? Det ville vi spørge om, hvis vi skulle vælge efterskole.

#Spørgsmål 8: Hvordan ser weekenderne ud?


Weekender? De er da til for at blive levet på efterskolen, eller hvad? Når I besøger efterskolen til Efterskolernes Dag 2019, er det en god ide at spørge ind til weekenderne. Er der weekender, hvor dit barn skal være på efterskolen, og er der familieweekender eller weekender, der er helt specielle for den enkelte efterskole? Spørg, hvordan en typisk weekend ser ud, hvordan en anderledes weekend ser ud, og hvordan den fedeste weekend ser ud? Det giver dig et godt indblik i efterskolelivet på den skole.

#Spørgsmål 9: Må drenge og piger være sammen?


Der er stor forskel på efterskoler i forhold til håndtering af drenge og piger og deres fællesskab. På nogle efterskoler må drenge og piger ikke besøge hinanden, og på andre efterskoler bor de på samme gang og må besøge hinanden indtil sengetid. Det er vigtigt, at du spørger ind til dette og finder ud, af hvordan du selv har det med dette.

#Spørgsmål 10: Hvordan fungerer det med kontaktpersoner?


Når dit barn skal starte på efterskole, skal både du og dit barn føle sig trygge. Det gør I blandt andet ved at have en god kontakt med skolens personale, og oftest sker det igennem en kontaktperson. Men det fungerer meget forskelligt fra efterskole til efterskole. Så vi anbefaler dig at spørge ind til, hvordan det fungerer med kontaktpersoner på efterskolen.

#Spørgsmål 11: Hvilke sjove eller interessante emnedage har efterskolen holdt?


På et helt efterskoleår vil der forhåbentligt være mange interessante, sjove og lærerige emnedage. Hver efterskole har forskellige måder at bruge disse dage på i undervisningen. Sådan en dag kan være lige præcis det, der knækker en kode for dit barn i forhold til et fag, eller være det, der får dit barns øjne op for et emne, et fag eller en uddannelsesretning. Spørg ind til eksempler på sjove, vilde eller anderledes emnedage, når du besøger efterskolen. Ville dit barn elske disse?

#Spørgsmål 12: Hvordan ser introforløbet ud?


Vores børn er forskellige. Og samtidig har de nogle fælles behov. Når dit barn starter på efterskole en dag, vil den første tid betyde rigtigt meget i forhold til resten af efterskoleåret. Derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvordan efterskolen planlægger introforløbet. På nogle efterskole strækker det sig over mange uger, før den normale hverdag melder sig, mens andre efterskoler bruger to dage. Spørg ind til introforløbet og vurder, om det lyder som en god start for dit barn.

#Spørgsmål 13: Hvordan skiller denne efterskole sig ud fra de andre efterskoler?


Måske afslører vi lidt os selv her. Men vi ville elske selv at få det spørgsmål. Men vi mener også, at al personale skal kunne svare på det her. Og svaret er afgørende. Det er vigtigt at finde en efterskole, hvor der lige præcis er plads til dit barn i fællesskabet, og hvor dit barns personlighed, interesser og behov vil blive mødt. Så hiv endelig fat i en fra efterskolen og stil dette spørgsmål. De fleste vil elske at svare på det.

#Spørgsmål 14: Hvordan ser fordelingen mellem drenge og piger ud?


Når du skal vælge efterskole med dit barn, anbefaler vi dig, at du kigger på fordelingen mellem drenge og piger generelt. Har efterskolen en holdning til dette, eller foregår tilmeldingen efter først til mølle princippet uanset køn? Og hvordan har du det med det i forhold til dit barn?

#Spørgsmål 15: Hvor lang er ventelisten, og hvis I har en pige, der skal starte i 10. klasse, hvornår skal I skrives op?


Det giver sig selv for de fleste, og du har sikkert tænkt over dette. Men vi tager det alligevel med her, fordi nogle desværre ikke får plads på deres førstevalg af efterskole, på trods af at de faktisk var ude i god tid. Spørg ind til, om I skal skynde jer at skrive jer op, og hvordan det især ser ud, hvis I har en pige, der skal gå på efterskole i 10. klasse. Vores erfaring siger os, at piger i 10. klasse skal være ude i ekstra god tid.

#Spørgsmål 16: Hvordan håndterer efterskolen individuel elevstøtte, og vil det være aktuelt for os?


Nogle gange kan der være behov for ekstra økonomisk støtte. Alle efterskoler skal kunne tilbyde individuel elevstøtte, men håndterer det på vidt forskellige måder. Det kan være søskenderabat eller tvillingerabat - eller støtte til familier, der pludselig bliver ramt af arbejdsløshed eller ændringer i parforholdet (under skoleåret). Hvis det er aktuelt for jer, så spørg ind til denne mulighed - det kan være lige præcis det, der kan gøre forskellen for dig og dit barn.

#Spørgsmål 17: Hvor lang er en normal skoledag?


Skole og fritid kan udefra set sagtens blandes sammen. Men sådan er det ikke for eleverne. Fritiden og skoletiden er vigtigt for dem at holde adskilt. Fællesskabet, det sociale liv og de menneskelige indsigter sker oftest, når eleverne holder fri på efterskolerne rundt om i landet. Men hvor lang er en normal skoledag, og hvor meget fritid har de på efterskolen?

#Spørgsmål 18: Hvilken holdning har efterskolen til lektier?


Dit barn har et skoleår foran sig, når det starter på efterskolen. Og oftest inkluderer det lektier. Det er en god ide at spørge ind til, hvilken holdning efterskolen har til mængden af lektier og ikke mindst, om dit barn kan få hjælp til at lave lektierne, hvis behovet opstår. Du vil opleve, at der er stor forskel fra efterskole til efterskole. Så find ud af, hvad der passer bedst til dit barn.

#Spørgsmål 19: Hvilken holdning har efterskolen til ernæring, og hvordan fungerer det i hverdagen?


Når dit barn starter på efterskole, betyder det også et farvel til de vante mad- og spisevaner i hjemmet. Og et goddag til nye vaner. Nogle elever er kræsne, og nogle elever har særlige behov. Fælles for alle er, at ernæring er vigtig for vores trivsel. Derfor er det en god ide at spørge ind til efterskolens holdning til ernæring generelt, og for eksempel hvad de skal have at spise dagen efter Efterskolernes Dag. Velbekomme.

#Spørgsmål 20: Hvorfor skal vi vælge netop jeres efterskole?


Forestil dig to efterskoler. De har de samme faciliteter. De har det samme antal elever. Og linjefagene minder om hinanden. Udefra set to nogenlunde ens efterskoler. Men der kan være verdener til forskel alligevel. Det handler nemlig om det liv, der leves på efterskolen. Og om den hverdag og værdier, efterskolen er bygget op omkring. Og de mennesker, der fylder rammerne ud. Vi kunne blive ved. Og derfor ville vi selv stille spørgsmålet: “Hvorfor skal vi vælge netop jeres efterskole?”. Hver efterskole er unik, og der findes en efterskole til alle.

Der findes ingen dumme spørgsmål


Vi ønsker dig og dit barn rigtig god fornøjelse til Efterskolernes Dag 2019. Og husk, at denne dag lige præcis er lavet til, at du kan få svar på alle dine spørgsmål. Vi har her lavet en liste over de 20 spørgsmål, vi selv ville stille, hvis det var os, der skulle afsted i år til Efterskolernes Dag for at finde den rigtige efterskole til vores barn.

At vælge efterskole handler i høj grad om at lytte til din mavefornemmelse. Så bare ved at tale med lærere, personale og elever på stedet, får du en rigtig god fornemmelse for efterskolen. Kig dig omkring på efterskolen og fornem stemningen - kan du forestille dig denne efterskole som dit barns hjem og ikke mindst: Kan dit barn lide stedet? Alverdens flotte faciliteter, dyre udlandsture og det nyeste udstyr spiller ingen rolle, hvis dit barn ikke føler sig hjemme på efterskolen.

Rigtig god fornøjelse til Efterskolernes Dag 2019.